Башкы

ДӨБӨЛҮ АЙЫЛ ӨКМӨТҮНҮН

ВЕБ САЙТЫНА КОШ КЕЛИҢИЗ!

Бул сайттан Нарын районунун Дөбөлү айыл аймагы жана анын айыл Өкмөтү, анан сапаттык курамы тууралуу толук маалымат ала аласыз

Айылдык Кеңеш

жана анын курамы, токтомдору

тууралуу маалымат ала аласыз

Айыл аймактын паспорту

Дөбөлү айыл аймагы

Айылдык Кеңеши

Дөбөлү айыл аймагынын

Коомдук байланыш

Биз менен байланыш

Биздин жаңылыктарыбыз

ДӨБӨЛҮ АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН

Кулактандыруулары жана иш-чаралары

ДӨБӨЛҮ АЙЫЛ ӨКМӨТҮНҮН

Comments are closed.